Помощ за дигитализиране на книгата „Кюстендилско Краище“ от Йордан Захариев, изд. 1918 г., печатница на БАН

В последните 15 години сам или заедно приятели започнах да посещавам района на Краище (най общо казано, областта между Трън, Радомир и Кюстендил). С очарование установих, че това е един прекрасен край с чудна и запазена природа и дружелюбни хора, живеещи в него.

Установих, че Краище е района с най-много планини в България, а така също част от него се намира в Сърбия. Това е линк в Wikipedia  .

Започнах да се интересувам повече за района и препоръчваха книгата „Кюстендилско Краище“ на родения в Босилеград Йордан Захариев, издадена през 1918 г.
За съжаление, книгата няма нови издания и не може да се намери. В крайна сметка в сайта Босилеградско Краище  успях да намеря копие на книгата.

С интерес започнах да чета и установих, че автора е забележителен Българин.
Йордан Захариев Харизанов е български учител, географ, етнограф, фолклорист и историк. Роден в Босилеград. Следва педагогика и география и е бил учител в Босилеград. В продължение на 6 години всяко лято е отделял по 2-3 месеца от ваканцията си, за да обиколи цялото Краище. Така книгата му “Кюстендилското краище” е първото поселищно изследване в България, където прави цялостно географско и етнографско изследване на Кюстендилското краище. Събира информация за 62 села. Успява да запише текстовете на 100 песни и 31 приказки и истории, автентични за района.

Бях много впечатлен от написаното в книгата. Според мен е много жалко книгата да се забрави и да изчезне, затова че няма нови издания. Мисля че ще е хубаво книгата да се дигитализира и да се популяризира.

Това което направих е да отида до библиотеката на Софийския Университет и да сканирам книгата. След това направих оптично разпознаване. За съжаление книгата е писана по стария правопис и не може да се използват съвременните речници, за автоматична корекция. Това налага ръчно да се минава страница по страница да се коригират нередностите при разпознаването.

Целта която си поставих за книгата “Кюстендилското краище” е :

  1. Да се възстанови оригиналния текст със стария правопис.
  2. Да се конвертира книгата към новия правопис.
  3. Да се направи електронно издание на книгата.
  4. Да се направи сайт.
  5. Ако се съберат средства, да се издаде книгата в лимитирана серия.

Преди известно време почнахме да коригираме книгата. До момента са коригирани половината страници около 300 от 600.

Бих се радвал да завършим коригирането на страниците. Ако се намерят доброволци и всеки коригира по 5-10-20 страници, ще помогне процеса да се ускори. Времето за корекция на страница е 20-40 минути. Ако може за период до 1 месеца да завършим коригирането, ще бъда много щастлив.

Моля всеки, който иска и може да помогне, по долу съм дал указания.

Може да се свърже с мен Красимир Бояджиев, чрез e-mail: krasibo@gmail.com, www.facebook.com/krasibo 

Благодаря предварително.

                                                             

Как да се коригира

Първо трябва да възстановим оригинала на книгата със стария правопис, включително със ударенията и стари букви.

Разбил съм книгата на MS Word файлове съдържащи по 5 страници.

От тук може да изтеглите файл, който може да започнете да коригирате https://drive.google.com/drive/folders/0B1UyLLh-nFs6bU1EQTdaaEppejQ

За да не става дублиране, когато си изберете и изтеглите файл пишете в facebook messenger : www.facebook.com/krasibo или на krasibo@gmail.com за да го махна, за да не можа друг да го вземе.

Файла _FilesStatus.xlsx съдържа информация, кой коригира даден файл и какъв е статуса му.

Във файла _BookKiustendilskoKrajshte е сканираното копие, откъдето да се гледа оригинала.

Файла _Указания съдържа информация, как да се прави коригирането.

Когато завършите коригирането, пратете файла в фейса или по мейл.